Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů„), a v souladu s čl.6 odst..1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 26.5.2018, souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.      Jaké údaje budou zpracovány: jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, stát) nebo sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo k účelům shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro zasílání obchodních a marketingových nabídek, oznámení správce a kontaktování zákazníka. Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovány a uchovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů nebo v písemné podobě. Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR). Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely věděckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů nebo v písemné podobě. Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas  je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.